jerrykohenלכבוד דאטה ממשקית בע"מ

ברצוננו להמליץ על חברת דאטה ממשקית המעניקה למרפאתנו שירותי חשבונאות וליווי פיננסי.
ברצוננו לציין את המקצועיות, האדיבות, הדייקנות בנתונים, המעקב היומיומי על תנועות הכספים במרפאתנו, הירידה לפרטים וכן על הזמינות המיידית, לכל בקשה, בירור, הפקת נתונים שונים, כלים לבדיקת הוצאות ותשלומים ממוחשבים לספקים.

בכבוד רב,
גרשון ישראל
מנהל מרפאת ג'רי כהן
www.drjerry.co.il