bpaברצוני להביע את הערכתי לשירותים הניתנים על ידכם.
דאטה ממשקית מלווה אותנו מתחילת פעילות הרשת ,ואנו זוכים לקבל ליווי מקצועי , יחס אישי, זמינות ומענה ישיר לכל שאלה מקצועית שעולה.
דאטה ממשקית מעניקה לנו מגוון כלים לניהול ובקרה על כספי המרפאות, ליווי אישי ושוטף של כל מערך החשבונאות של המרפאות ובזכותכם פיתחנו ידע וכלים המאפשרים לנו לנתח את התוצאות הכספיות של המרפאות ולבצע בקרה יומיומית על המערך הפיננסי במירפאות .
המשיכו בדרכיכם המקצועית והנכונה .

בכבוד רב,
מאיה אלמליך- איטח
מנהלת