Calculator and pencil on statement with balance sheetשירותי הנהלת החשבונות במיקור חוץ ניתנים לחברות בכל הגדלים וכל שלבי ההתפתחות המוכרים. החברה ידועה באיכות הנהלת החשבונות שהיא מספקת תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים, דיוק ועדכון בזמן אמיתי. שימוש בתוכנות הנהלת חשבונות מתקדמות ובאמצעים מקוונים מאפשר לחברה ולהנהלתה סנכרון מלא ומידע בזמן אמיתי (on line) . החברה פיתחה ממשקים ייחודיים המאפשרים המרת נתונים מסביבת העבודה של הלקוח, חברות האשראי והבנקים ישירות למערכת הנה"ח מה שמאפשר עדכון החשבונות בספרים בזמן אמת.

כמו כן לחברה קיימים מודולים המאפשרים הפקת שיקים ממוחשבים לספקים תוך ביצוע בדיקה אוטומטית של חובת הניכוי מס במקור בהתאם לדרישות רשויות המס.