business graph and chart
חברת דאטה ממשקית בע"מ מספקת שירותי מיקור חוץ -מטרת השירות היא להעניק ללקוח פתרון במיקור חוץ לכל צרכיו החשבונאיים והפיננסיים. השירות כולל בין היתר הנהלת חשבונות, חשבות שכר, חשבות תפעולית ודיווח כספי, דיווחים למוסדות ובקרה פיננסית על ספרי העסק.

המודעות הגוברת לשירותי מיקור החוץ, הניסיון המצטבר והמעבר של חברות רבות לקבלת שירותים שונים במיקור חוץ בשנים האחרונות, תורמים להפיכת השירות לפתרון אפקטיבי ויעיל בידי הנהלת החברה.

הנהלת חשבונות
לחברה קיימים מודולים המאפשרים הפקת שיקים ממוחשבים לספקים תוך ביצוע בדיקה אוטומטית של חובת הניכוי מס במקור בהתאם לדרישות רשויות המס
לפרטים
חשבות שכר
השירות ניתן תוך הכרת צורכי הלקוח, אופי ארגונו והדגשים החשובים לו והינו עומד בסטנדרט גבוה הכולל – יכולת עמידה בלוח זמנים צפוף, מענה מהיר ויעיל, שמירה על דיסקרטיות וביקורים במשרדי הלקוח על פי הצורך
לפרטים
חשבות וייעוץ עסקי למרפאות
החברה בעלת ידע וניסיון רב בתחום מרפאות השיניים, במהלך השנים פיתחה החברה שיטות בקרה על כספי המרפאות ודיווחים ייחודיים לענף זה
לפרטים