Dental instruments and tools in a dentists officeאחת הבעיות של בעלי עסקים הוא בניהול תזרים המזומנים שלהם, כיום מרבית העסקים ביניהם נותני שירותים, בעלי מקצועות חופשיים, רופאי שיניים, ויצרנים רשאים לעבוד על בסיס מזומן ולדווח על הכנסותיהם עם קבלת התמורה מהלקוח.

קיימים מצבים רבים שבהם הרופא המטפל סוגר ללקוח תכנית טיפולים מתמשכת והגבייה של מלוא  התוכנית מתבצעת עם תחילת הטיפול או לחליפין בתום הטיפול, מצבים שבהם ניתן טיפול מתמשך ומעורבים מספר רופאי שיניים המבצעים את העבודה במטופל בפרקי זמן שונים.

כיצד ידע הרופא מהי השיטה הנכונה להערכת ההכנסה מאותו טיפול מתמשך?, כיצד לתגמל את הרופאים המשולבים באותה תכנית טיפולים ? איך לנהל את תזרים הכסף שנכנס לקופה?

דאטה ממשקית בע"מ פיתחה שיטות ומודלים להכרה בהכנסה ולתגמול רופאים וכן שירותי חשבות וליווי עסקי הכוללים:

  • הכרה בהכנסה בהתאם לפרודוקציה
  • תגמול רופאים לפי תפוקה או בהתאם לקצב התקבולים מהלקוח
  • בניית דוחות תמחיר לסניף ולרשת כולה המאפשרים ניתוח עלויות המירפאה , בחינת רווחיות
  • מעקב אחר שינויים ביתרות חייבים זכאים בדוח התפעולי

 

ניתוח עסקי נכון  יאפשר לרופא : הבנה עסקית וקבלת החלטות ניהוליות נכונות, שליטה מבוקרת על כספי המרפאה, ניהול עסקי תקין והקטנת סיכונים עסקיים.

 

לפרטים ותיאום פגישת ייעוץ ניתן להתקשר לטלפון 03-5617893