רופאי השיניים בדר"כ עסוקים מבוקר עד ערב מבוקר בתחום הרפואי מבצעים מגוון טיפולי שיניים , בונים תכנית טיפולים ובסופו של יום לא יודעים להעריך את התוצאות העסקיות של העסק.

תפקידו של הרופא הוא להתמקצע בתחום הרפואי ולעיתים מתעורר הצורך בליווי ותמיכה אדמינסטרטיבי בתחום הכספי בכדי לענות ולטפל בשאלות הבאות:

מהו תמחור נכון של טיפול וכיצד ניתן להגיע למחיר מכירה מתאים?
תמחור נכון של טיפולי שיניים מושפע מהעמסה נכונה של  עלויות קבועות ומשתנות לאותו סוג טיפול ובחינת רמת הרווחיות הרצויה שאתו מעוניין הרופא להישאר.

מהן עלויות קבועות?
אלו אותם עלויות שהיקפן וגודלן אינם מותנים בהיקף המכירות, במילים פשוטות זה ה"בוקר טוב של העסק", ביניהם: שכ"ד, ארנונה, חשמל, שכר עבודה הנהלה ומכירות, רכב ונסיעות, ביטוחים, פחת, פרסום, ייעוץ וכדומה.

מהן עלויות משתנות?
עלויות שהיקפן וגודלן משתנה בהתאם לטיפול המוענק, בעת גידול בטיפולים עלותן תגדל וגם להיפך, ברגע שלא יהיו טיפולים כלל עלותן תהיה 0, ביניהם: חומרים דנטליים, ציוד מתכלה, עבודות מעבדה, תשלומים לרופאים.

לאחר שזיהינו מהן העלויות הקבועות והמשתנות יש צורך לבדוק מהי העלות הקבועה לכל שעת עבודה, מהם זמני העבודה השונים בין הטיפולים השונים ולהעמיס בהתאם, בשלב הבא יש להעמיס את העלויות המשתנות לכל טיפול ואת הרווח שאליו מעוניין להגיע הרופא ומכאן להגיע למחיר מכירה מתאים.

תהליך זה נקרא המחרה כאשר מטרתו להגיע למחיר מירבי אותו הלקוח יהיה מוכן לשלם.

תהליך המחרת טיפולים הוא מהלך שיווקי, התנהגותי ומחקרי ומושפע גם מביקוש והיצע של הסביבה

ליווי מקצועי בתחום הכספי יאפשר לרופא שליטה ניהולית, גמישות בעלויות ושיווק נכון של טיפולים.