כתובת: רחוב ניסנבאום 37, בת ים, מגדלי אפ טאון
מיקוד: 75707
טלפון: 03-5617893
פקס:03-5617865
דוא"ל: guy@viz.co.il